Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77586

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Realizuje politykę szkoleniową Urzędu Transportu Kolejowego w oparciu o obowiązujące procedury ze szczególnym uwzględnieniem działań szkoleniowych związanych z realizacją programów rozwojowych realizowanych w Urzędzie.
 • Przygotowuje materiały i wnioski o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestniczy w postępowaniach przetargowych prowadzonych na rzecz Wydziału Rozwoju Zawodowego.
 • Podejmuje działania związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem modelu kompetencyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego.
 • Prowadzi dokumentację szkoleń.
 • Organizuje szkolenia dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z realizowanym planem szkoleń.
 • Opracowuje materiały i informacje dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące podejmowanych przez komórkę szkoleniową działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją szkoleń w służbie cywilnej lub rozwojem zawodowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Pracy
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętności organizacyjne
 • Znajomość narzędzi i rozwiązań z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy