Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77611

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Opracowuje propozycje planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu podatku od gier, podatku od niektórych instytucji finansowych oraz innych dochodów i wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o grach hazardowych oraz sporządza opracowania i analizy dotyczące realizacji tych dochodów i wydatków.
 • Sporządza dokumenty i opracowania prezentujące wyniki prowadzonych analiz w zakresie właściwości wydziału.
 • Opracowuje formularze podatkowe, w tym elektroniczne w zakresie podatku od gier i rynku gier hazardowych oraz przygotowuje opisy do reguł kontroli tych formularzy i broszur informacyjnych.
 • Tworzy i rozwija wymogi dla informatycznych baz danych w zakresie podatku od gier, rynku gier hazardowych oraz podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • Opracowuje projekty interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzi postępowania w tym zakresie, dotyczące podatku od gier, dopłat i opłat uregulowanych w grach hazardowych, a także przygotowuje ogólne wyjaśnienia stosowania przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski i oświadczenia posłów i senatorów oraz odpowiedzi na krytykę prasową, a także odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie właściwości wydziału.
 • Współpracuje przy analizie zgodności polskiego prawa w zakresie gier hazardowych z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz w przygotowywaniu projektów stanowisk RP w sprawach prowadzonych przed TSUE w zakresie rynku gier hazardowych oraz podatku od gier.
 • Sporządza projekty opinii aktów normatywnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, w ramach uzgodnień wewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub informatyka i ekonometria
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów ustaw o grach hazardowych i podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Znajomość zaawansowanego programu MS Excel i Word
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy