Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77541

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Sporządza analizy ekonomiczne w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów systemów podatkowych innych państw (np. ulg podatkowych, kosztów uzyskania przychodów) oraz analizy ekonomiczne w zakresie obowiązujących i projektowanych rozwiązań polskiego systemu.
 • Analizuje, opiniuje i przedstawia propozycje uzupełniania projektów aktów normatywnych, raportów oraz innych dokumentów z zakresu właściwości zespołu.
 • Opracowuje modele służące do analizy ekonomicznej wpływu projektowanych rozwiązań podatkowych na sektor finansów publicznych.
 • Monitoruje zmiany w polskim i zagranicznych systemach podatkowych, gromadzi dane ekonomiczne.
 • Na bieżąco analizuje rozwiązania podatkowe wprowadzane w innych państwach pod kątem wprowadzenia zmian do systemu podatkowego.
 • Współpracuje w zakresie statystyki podatkowej, w tym bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Banku Światowego.
 • Prowadzi na bieżąco korespondencje z OECD w zakresie spraw grupy WP no. 2 Tax Policy Analysis and Tax Statistics. Koordynuje proces opracowania stanowiska Ministerstwa Finansów do dokumentów grupy WP no. 2.
 • Realizuje sprawy z zakresu ocen skutków regulacji w zakresie właściwości zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub finanse lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz lub statystyki lub finansów publicznych lub podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, w szczególności makroekonomii oraz analizy ekonomicznej
 • Znajomość systemu podatkowego i finansów publicznych
 • Znajomość zaawansowanego arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Znajomość międzynarodowych baz danych wykorzystywanych do analiz ekonomicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość języków bazodanowych (np. SQL)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy