Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77439

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejscepracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu
realizacji zadań.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania związane z remontami i inwestycjami budowlanymi, w tym kontaktuje się z uczestnikami procesu inwestycyjnego, rozlicza zadania inwestycyjne;
 • Uczestniczy w pracach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości użytkowanych przez Zakład;
 • Uczestniczy w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjno-remontowych, w tym monitoruje postęp rzeczowy i finansowy zadań, wydatków bieżących, inwestycji i remontów w głównej siedzibie Zakładu, Zespołach Terenowych i Komisjach Lekarskich;
 • Przygotowywuje dokumentację techniczną do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane;
 • Monitoruje prace związane z przeprowadzaniem badań, okresowych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków i sporządza z nich protokoły;
 • Nadzoruje i realizuje zadania związane z przeprowadzkami komórek organizacyjnych Zakładu oraz prace remontowe w budynkach zespołów terenowych i komisji lekarskich;
 • Weryfikuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów w zakresie robót budowlanych;
 • Samodzielnie opracowywuje dokumentację przedmiotową dla zakresu robót związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń;
 • Przygotowywuje dane i informacje dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profil budowlany lub pokrewny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji i remontów
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych;
 • Wiedza z zakresu zasad prowadzenia inwestycji;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność negocjowania;
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie;
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej;
 • Umiejętność kosztorysowania;
 • Praktyczna znajomość programu AutoCAD.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-04-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy