Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77393

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częstereprezentowanie urzęduna zewnątrz

 • Praca pod presją czasu

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje programy PO WER oraz program krajowy EFS+ na lata 2021-2027, m.in. dobiera instrumenty wsparcia,formułuje cele i zapisy programu oraz proponuje modyfikacje na podstawie konsultacji i analiz
 • Wdraża programy PO WER oraz programu krajowego EFS+, m.in. prowadzi konsultacje i uzgodnienia, przygotowuje i prowadzi spotkania robocze, opiniuje i zatwierdza dokumenty wdrożeniowe
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów
 • Prowadzi obsługę procesu przygotowywania dokumentów w ramach systemu realizacji programów finansowanych z EFS (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników)
 • Bada zgodności strategii i programów (w ramach procesu koordynacji wdrażaniaEFS w RPO)
 • Dokonuje analiz prawnych (udział w pracach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych szczebla wspólnotowego i krajowego w dziedzinie polityki spójności, w tym dot. okresu 2020+)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych lub edukacji
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomośćproblematyki obszaru edukacji
 • Umiejętność sporządzania analiz, prognoz, notatek, pism i prezentacji
 • Umiejętnośćobsługikomputera - środowisko MS Windows, MS Office (m.in. Excel, Word)
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy