Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77415

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące zakresu spraw realizowanych w Wydziale
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy: opracowuje, opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych oraz reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami (w tym: bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych)
 • prowadzi sprawy organizacyjne Ministerstwa/ komórki organizacyjnej: przygotowuje/ uzgadnia/ weryfikuje projekty upoważnień i pełnomocnictw do wykonywania zadań w imieniu dysponenta FGŚP lub FP, w szczególności przez członków Kierownictwa Ministerstwa i Kierownictwo Departamentu oraz przez marszałków województw
 • dokonuje analiz prawnych w zakresie systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy: przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny/ zaleceń/ wytycznych, opracowuje/ opiniuje projekty umów/ porozumień/ dokumentów, wydaje decyzje interpretacyjne
 • bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej w sprawach dotyczących FGŚP i FP: formułuje stanowiska (m.in. sporządza projekty odpowiedzi na pytania prejudycjalne przekazywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu obsługi prawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym finansowania zadań ze środków FP
 • znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, głównie w zakresie dotyczącym państwowych funduszy celowych
 • znajomość ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
 • znajomość Dyrektywy PE i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość przebiegu rządowego procesu legislacyjnego
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Intellectual Property Patent Specialist

  You will work with the JTI team based in Geneva, Switzerland on a daily basis and communicate with a global network of IP agents. The candidate we are looking for will for the first part of the year exclusively work on documenting the existing work procedures...

  Firma: JTI GBS

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-05-05

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na siódmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań. 1....

  Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-04-21

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy