Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77320

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Cęste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz nadzoru w tym zakresie nad Centralną Komisją Egzaminacyjną w celu przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Realizuje zadania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie szkoleń branżowych dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, współpracując w tym zakresie z Departamentem Kształcenia Ogólnego w celu usprawnienia systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Realizuje zadania związane z organizowaniem olimpiad i turniejów w zakresie kształcenia zawodowego w celu ich właściwego organizowania i przeprowadzania. Udziela informacji w tym zakresie zainteresowanym podmiotom.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zasad przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej oraz do szkół prowadzących kształcenie dorosłych.
 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych oraz prowadzi sprawy związane z organizacją pracy oraz statutami szkół prowadzących kształcenie dorosłych oraz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • Rozpatruje i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych, odpowiedzi na interpelacje, interwencje, podania, petycje, wnioski, skargi i listy, związane z prowadzonymi sprawami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu oświaty lub w instytucjach administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania oświatą
 • przygotowanie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,...

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy