Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77378

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole systemowe w programach EWT 2014-2020 oraz EIS 2014-2020
 • informuje wydziały właściwe ds. poświadczania wydatków o nieprawidłowościach w programach EWT 2014-2020: Polska-Saksonia, Polska-Meklemburgia, potwierdza i usuwa je, współpracuje z organami zewnętrznymi w zakresie nieprawidłowości (m.in. OLAF, prokuratura, CBA)
 • bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne w odniesieniu do programów EWT 2014-2020: Polska-Saksonia, Polska-Meklemburgia
 • wdraża programy EWT 2014-2020: Polska-Saksonia, Polska-Meklemburgia, w tym opiniuje dokumenty wdrożeniowe, przygotowuje interpretacje i stanowisko Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie zamówień publicznych i konkurencyjności, kontroli i audytu, czy nieprawidłowości
 • sprawuje nadzór nad realizacją porozumienia zawartego przez Ministerstwo z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie kontroli w programach EWT 2014-2020: Polska-Saksonia, Polska- Meklemburgia
 • uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej
 • wdraża programy EWT 2014-2020 oraz EIS 2014-2020 w zakresie pomocy publicznej, w tym przygotowuje interpretacje i stanowisko departamentu oraz odpowiedzi na pytania w zakresie pomocy publicznej, uczestniczy w grupie roboczej / spotkaniach konsultacyjnych z zakresu pomocy publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli i/lub audytu
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość procedur kontroli
 • Wiedza z zakresu pomocy publicznej
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy