Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77265

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na siódmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. oświetlenie naturalne i sztuczne,
6. pole elektromagnetyczne

Zakres zadań

 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających;
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w celu ochrony interesu ZER MSWiA w prowadzonej sprawie;
 • Udziela informacji o przepisach prawnych na wniosek pracowników komórek merytorycznych Zakładu;
 • Kompletuje dokumenty oraz akta procesowe w przydzielonych sprawach;
 • Informuuje przełożonych o uchybieniach w stosowaniu i przestrzeganiu prawa ujawnionych w toku załatwiania przydzielonych spraw;
 • Zgłasza uwagi do przedłożonych przez Wydziały projektów umów w celu prawidłowego sporządzania danej umowy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej;
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów do których odsyłają w/w akty prawne;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz znajomość ustaw pragmatycznych;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Intellectual Property Patent Specialist

You will work with the JTI team based in Geneva, Switzerland on a daily basis and communicate with a global network of IP agents. The candidate we are looking for will for the first part of the year exclusively work on documenting the existing work procedures...

Firma: JTI GBS

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy