Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77288

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów normatywnych, oceny skutków regulacji oraz prowadzi uzgodnienia wewnętrzne tych projektów w celu zapewnienia spójności i jednolitości regulacji w zakresie finansów samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje opinie do projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych, opracowanych przez komórki Ministerstwa Finansów i inne resorty w celu wypracowania jednolitego stanowiska w obszarze działalności samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów i senatorów w sprawach dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje lub uczestniczy w opracowywaniu projektów opinii i stanowisk MF do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu prac koncepcyjnych w zakresie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Współpracuje z Departamentem Budżetu Państwa w pracach związanych z systemem budżetu w sektorze publicznym.
 • Sporządza projekty odpowiedzi na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych izb obrachunkowych i innych podmiotów w celu zapewnienia poprawności i jednolitości stosowania przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie spraw dotyczących finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów samorządu terytorialnego
 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy