Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77156

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Wspiera użytkowników (zarówno wewnętrznych jaki i zewnętrznych) platformy e-usług Urzędu w korzystaniu z jej funkcjonalności
 • Uczestniczy w nadzorowaniu zbieranych informacji gromadzonych w modułach systemów wdrożonych w ramach projektu budowy platformy e-usług Urzędu
 • Uczestniczy w opracowaniu nowych rozwiązań związanych z elektronizacją funkcjonowania UKE
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań Wydziału oraz współpracuje z dostawcami zewnętrznymi w związku z zawartymi umowami
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych związanych z informatyzacją
 • Uczestniczy w organizowaniu spotkań, seminariów, warsztatów oraz szkoleń dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych Portalu Usług Elektronicznych UKE
 • Uczestniczy w publikowaniu i aktualizowaniu zbiorów danych informacji publicznej w serwisie https://dane.gov.pl
 • Umieszcza informacje i materiały w Intranecie UKE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników systemu informatycznego lub w realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Znajomość zasad i dobrych praktyk projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania usług informatycznych.
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy