Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77208

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


·       obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,


·       praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·       praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


·       budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


·       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


·       nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Zakres zadań

 • Administruje infrastrukturą serwerową oraz systemami SAP ERP, która składa się ze środowiska deweloperskiego, testowego i produkcyjnego,
 • Identyfikuje problemy i naprawia błędy dotyczące infrastruktury techniczno-systemowej systemu SAP oraz identyfikuje zagrożenia mogące pojawić się podczas pracy urządzeń, opracowuje procedury naprawcze i awaryjne w oparciu o wyniki analiz, a także opracowuje nowe procedury pracy prawidłowego funkcjonowania infrastruktury
 • Zarządza, konfiguruje i administruje uprawnieniami użytkowników, systemem transportowym, raportowym, przeprowadza aktualizacje, instalacji poprawek oraz upgrade systemu, a także obsługuje system Solution Manager wchodzący w skład środowiska SAP,
 • Analizuje pojawiające się incydenty dotyczące serwerów i przydzielonej do nich infrastruktury techniczno-systemowej systemu SAP w oparciu o komunikaty z systemów komputerowych i narzędziowych oraz raporty z innych komórek departamentu,
 • Na bieżąco monitoruje pracę serwerów wraz z przydzieloną do nich infrastrukturą techniczno-systemową systemu SAP pod kątem poziomu dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami,
 • Bierze udział w projektach związanych z konserwacją i wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu SAP,
 • Wspiera użytkowników systemu SAP w celu usuwania incydentów o wysokiej złożoności,
 • Wspiera w bieżącej pracy pracowników Wydziału poprzez pozyskiwanie odpowiedniego poziomu wiedzy o sprawach IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu Systemem SAP moduł BASIS
 • Znajomość języka angielskiego technicznego z obszaru IT na poziomie B1;
 • Znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemem SAP w module SAP BASIS;
 • Umiejętność analizowania oraz usuwania problemów związanych z eksploatacją Systemu SAP;
 • Znajomość zagadnień z administracji bazą danych Oracle;
 • Umiejętność administrowania systemem Windows Serwer;
 • Znajomość narzędzi do obsługi i monitorowania pracy systemów komputerów klasy blade,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy własnej, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone Specjalistyczne szkolenia w zakresie: Adavanced SAP System Monitoring, SAP Authorization Concept, Microsoft Windows Server, Administrowanie modułem SAP BASIS’
 • znajomość angielskiego na poziomie B2,
 • Umiejętność programowania w języku ABAP;
 • Znajomość platformy SAP Solution Manager;
 • Znajomość narzędzi do obsługi i monitorowania pracy macierzy dyskowej;
 • Znajomość MS Active Directory;
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych,
 • Znajomość zagadnień związanych z sieciami (LAN, WAN);

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-05-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy