Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77236

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczy w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, w celu zapoznania się z uwagami i uzgodnienia treści projektowanego aktu prawnego oraz ustalenia brzmienia projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Udziela bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom departamentów merytorycznych, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Koordynuje prace dotyczące zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym, w celu zebrania i przedstawienia uwag prawnych i merytorycznych resortu finansów.
 • Sporządza opinie prawne, w szczególności o znacznym stopniu złożoności w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów prawa.
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym akty prawne, w celu przekazania dokumentacji do podpisu Ministra

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rynków finansowych
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu kontakt z przedstawicielami firm, interesantami, pracownikami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami innych wydziałów obsługa klientów zewnętrznych...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy