Główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77095

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


• umowa na zastępstwo

Zakres zadań

 • Sprawdza poprawność planów finansowych Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT, zatwierdza te sprawozdania i dokonuje podziału zysku
 • Realizuje procedury wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych realizujących zadania związane z transportem i infrastrukturą transportową, zatwierdza sprawozdania finansowe tych instytutów oraz opiniuje wnioski o przyznanie nagrody rocznej dla kierowników tych jednostek i ich zastępców
 • Sporządza analizy kondycji ekonomiczno-finansowej instytutów badawczych, przedsiębiorców i wnioskodawców o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jak również zapewnia zgodność udzielanej przez Ministra pomocy publicznej i ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej
 • Przygotowuje do akceptacji Ministra rozstrzygnięcia dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 • Dokonuje archiwizacji dokumentów w wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z dysponowaniem środkami publicznymi (m.in.księgowość, kontrola finansowa)
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, finansów publicznych i analizy finansowej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Cęste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy,...

  Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,...

  Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy