Główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77096

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa cywilnego oraz ubezpieczeń morskich, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji i ubezpieczeń jachtów morskich, a także przestrzegania praw pasażerów podróżujących drogą morską oraz publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu morskiego
 • Prowadzi sprawy dotyczące organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych na statkach morskich oraz prowadzi sprawy z zakresu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
 • Prowadzi sprawy współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską w zakresie międzynarodowego prawa morskiego, a w szcze¬gólności prowadzi współpracę w ramach Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także prowadzi współpracę w ramach Międzynarodowych Funduszy Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do ratyfikacji konwencji międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa morskiego
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w tym prowadzi badania nad działaniami wymaganymi do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i odpowiednio opracowuje akty legislacyjne wdrażające prawo Unii Europejskiej
 • Prowadzi obsługę sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego pełniąc rolę jej Sekretarza
 • Analizuje i opiniuje wnioski o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz jego orzeczenia
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obsłudze prawnej lub przedsiębiorstwie transportowym lub przedsiębiorstwie gospodarki morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania transportu lub gospodarki morskiej
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy