Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77108

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – poza siedzibą urzędu,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • wystąpienia publiczne,

 • udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty dokumentów o charakterze legislacyjnym i strategicznym oraz wypracowuje koncepcje raportów i analiz dotyczących zapobiegania, przygotowania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne, w tym o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym.
 • Wypracowuje propozycje rozwiązań systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych oraz inicjuje rozwiązania legislacyjne w obszarze zapobiegania, przygotowania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne, w tym w kontekście współpracy międzynarodowej.
 • Obsługuje merytorycznie i organizacyjnie posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT) oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej działającej w ramach MZds.ZT.
 • Prowadzi, w zakresie właściwości, sprawy wynikające z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, a także opracowuje opinie i realizuje pozostałe zadania o charakterze legislacyjnym w zakresie właściwości Wydziału.
 • Przygotowuje i aktualizuje procedury reagowania na zagrożenia terrorystyczne oraz przygotowuje i bierze udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych.
 • Bierze udział w gremiach międzyresortowych, w tym w ramach zespołów zadaniowych tworzonych przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz konferencjach i warsztatach związanych z zapobieganiem, przygotowaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne.
 • Prowadzi sprawy w zakresie współpracy międzynarodowej i reprezentuje resort SWiA na spotkaniach z udziałem delegacji zagranicznych dotyczących problematyki zapobiegania, przygotowania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne i przestępczości zorganizowanej, w tym w ramach grup powołanych przy Komisji Europejskiej.
 • Wspiera w zakresie realizacji spraw dot. problematyki przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz koordynowania przygotowań resortu SWiA, w tym służb nadzorowanych przez Ministra SWiA, do zapewnienia bezpieczeństwa organizowanych w Polsce istotnych spotkań, konferencji o charakterze międzynarodowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwo lub porządek publiczny.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, znajomość ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, znajomość ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Znajomość systemu kompetencyjnego administracji publicznej w Polsce.
 • Znajomość systemu antyterrorystycznego RP.
 • Znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu tworzenia prawa i procesu legislacyjnego.
 • Znajomość przepisów unijnych odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz funkcjonowania struktur UE.
 • Znajomość przepisów odnoszących się do przestępczości zorganizowanej, w tym w szczególności przestępczości gospodarczej.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-05-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy