Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76988

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa
- zagrożenie korupcj


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- użytkowanie sprzętu biurowego
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • administruje infrastrukturą sieciową MRiRW w celu zapewnienia jej utrzymania, rozwoju i bezpieczeństwa
 • administruje systemami i narzędziami zarządzania siecią MRiRW, w tym sieciowymi systemami zabezpieczeń typu firewall
 • administruje i modernizuje środowisko wirtualizacyjne serwerów MRiRW (VMware) w celu zapewnienia jego rozwoju i bezpieczeństwa
 • bierze udział w działaniach zmierzających do zapobiegania powstawaniu incydentów w systemie teleinformatycznym oraz reaguje w sytuacji powstania takiego incydentu
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym CSIRT GOV, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów MRiRW
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania systemów i urządzeń sieciowych
 • współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w obszarze teleinformatyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami teleinformatycznymi
 • znajomość zagadnień związanych z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne albo pokrewne lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • przeszkolenie w zakresie administrowania i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych (ExtremeNetworks, Palo Alto)
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy