Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77044

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów normatywnych, oceny skutków regulacji oraz prowadzi uzgodnienia wewnętrzne tych projektów w celu zapewnienia spójności i jednolitości regulacji w zakresie finansów samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje opinie do projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych, opracowanych przez komórki Ministerstwa Finansów i inne resorty w celu wypracowania jednolitego stanowiska w obszarze działalności samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów i senatorów w sprawach dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje lub uczestniczy w opracowywaniu projektów opinii i stanowisk MF do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu prac koncepcyjnych w zakresie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Sporządza projekty odpowiedzi na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych izb obrachunkowych i innych podmiotów w celu zapewnienia poprawności i jednolitości stosowanych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie procesu legislacyjnego oraz wykonywania niezrealizowanych upoważnień ustawowych i z Departamentem Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w zakresie opracowania regulacji dotyczących podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze finansów lub prawa
 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Przeszkolenie z zakresu zasad techniki legislacyjnej

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy