Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76778

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • koordynuje i prowadzi sprawy związane z wykorzystaniem przez Departament środków pomocy technicznej na realizację operacji w ramach KSOW na lata 2014-2020 oraz przedstawia prozpozycje zmian we wdrażaniu PT
 • przedstawia propozycje rozwiązań systemowych oraz prowadzi sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania systemu wymiany wiedzy z wykorzystaniem sieci KSOW oraz Sieci Wspólnej Polityki Rolnej, we współpracy z Departamentem Wsparcia Rolników
 • prowadzi działania na rzecz sieciowania partnerów AKIS, rozwoju i promocji doradztwa rolniczego, w tym przygotowuje i prowadzi projekty w ramach KSOW 2014-2020
 • prowadzi sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie doradztwa rolniczego, transferu wiedzy i systemu wiedzy rolniczej
 • prowadzi analizy i opracowuje informacje na temat zadań realizowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, w tym w zakresie transferu wiedzy i innowacji
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, pisma, skargi i wnioski wpływające do Departamentu spoza MRiRW, jak również z innych departamentów MRiRW oraz koordynuje opiniowanie i zbieranie danych dotyczących zadań merytorycznych realizowanych przez Jednostki doradztwa rolniczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce
 • wiedza z zakresu działań PROW na lata 2014-2020
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 2-letnie doświadczenie w obszarze transferu wiedzy lub realizacji projektów współfinasowanych ze środków UE
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • wiedza dotycząca wdrażania PROW na lata 2014-2020 w zakresie transferu wiedzy i KSOW

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-04-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy