Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76920

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza aplikacjami systemów informatycznych zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ i SJO BeSTi@ w celu zapewnienia przepływu danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zarządza pozyskiwaniem i zabezpieczaniem bazy danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zapewnia prawidłowe działania serwerów: bazy danych Serwera Komunikacyjnego, bazy danych Ministerstwa Finansów, bazy danych Testowego Serwera Komunikacyjnego oraz bazy danych subwencji w celu prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 • Koordynuje współpracę pomiędzy: regionalnymi izbami obrachunkowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów i Wykonawcą Systemu w celu zabezpieczenia właściwego działania systemów informatycznych.
 • Zarządza zmianami do słownika klasyfikacji budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz słownika jednostek samorządu terytorialnego i związków w celu zapewnienia pozyskiwania danych z właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje i uzgadnia reguły kontrolne dla informatycznych systemów zarządzania budżetami JST BeSTi@ i SJO BeSTi@.
 • Sporządza bazy danych oraz opracowuje materiały statystyczno-analityczne ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w celu udostępniania informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów samorządów lub w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Zawansowana znajomość MS Excela
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu STATISTICA lub MS SQL Server lub MS ACCESS lub EXCEL
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość podstaw programowania

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy