Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76852

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Analizuje procesy biznesowe w kontekście wykorzystania rozwiązań związanych z administrowaniem sieciami teleinformatycznymi w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Wykonuje prace związane z monitorowaniem funkcjonowania elementów infrastruktury teleinformatycznej zlokalizowanych w Miejscach Obsługi Klienta (MOK), sieci transmisji danych KSPO przewodowej i bezprzewodowej oraz urządzeń kontrolnych w obszarze infrastruktury teleinformatycznej w Mobilnych Jednostkach Kontrolnych (MJK).
 • Optymalizuje procesy eksploatacji i utrzymania oraz monitorowania infrastruktury przydrożnej KSPO w zakresie dostosowań w Centrum Informatyki Resoru Finansów (CIRF) oraz zapewnienia integralności transmisji i przetwarzania danych w KSPO.
 • Wytwarza oraz uzupełnia dokumentację administracyjną związaną z obszarem sieci teleinformatycznych oraz funkcjonowaniem, utrzymaniem i rozwojem rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Dokonuje zmian i modyfikacji w funkcjonowaniu infrastruktury sieci transmisji danych KSPO w zakresie dostosowań w CIRF oraz zapewnienia integralności transmisji i przetwarzania danych w KSPO.
 • Bierze udział w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego.
 • Realizuje, monitoruje oraz nadzoruje działania utrzymaniowe, w tym zarządzanie, rejestrowanie oraz reagowanie i rozwiązywanie incydentów, awarii oraz problemów w funkcjonowaniu KSPO, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki wewnętrzne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze sieci teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość technologii oraz rozwiązań VPN
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN/VLAN
 • Znajomość zagadnień projektowania środowisk testowych
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem skryptów/ACL
 • Znajomość metodologii ITIL
 • Znajomość Network Node Manager
 • Znajomość rozwiązań CISCO
 • Umiejętność konfiguracji przełączników
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń klasy UTM
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozwiązań FortiNet Juniper, Extreme NET – WORKS
 • Znajomość systemów bezpieczeństwa, w tym IPS, DLP
 • Znajomość łączności satelitarnej
 • Umiejętność konfiguracji systemów Linux/Unix w zakresie usług sieciowych
 • Umiejętność technologii oraz rozwiązań VOIP

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy