Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76857

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Analizuje w sposób kompleksowy poszczególne funkcjonalności systemu informatycznego, w tym zapewnia współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie definiowania nowych potrzeb rozwojowych systemu informatycznego oraz nadzoruje dostosowanie systemu względem obowiązujących i projektowanych przepisów prawa;
 • Tworzy, weryfikuje, utrzymuje oraz aktualizuje procedury związane z funkcjonowaniem wydziału oraz systemu teleinformatycznego;
 • Podejmuje działania mające na celu eliminację stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, w tym monitoruje obsługę incydentów i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz dokonuje złożonych analiz;
 • Monitoruje funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w tym płynność, ciągłość działania oraz jego wydajność;
 • Obsługuje wpływające do biura wnioski o utworzenie, modyfikację oraz zablokowanie kont użytkowników w systemie teleinformatycznym;
 • Współpracuje z Wykonawcą systemu teleinformatycznego, komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (w tym wydziałami Biura ds. automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym), instytucjami zewnętrznymi, dostawcami urządzeń rejestrujących oraz przedstawicielami Operatora Pocztowego w zakresie wprowadzanych modyfikacji i usprawnień rozwojowych oraz zmian;
 • Monitoruje funkcjonalności systemu teleinformatycznego poprzez weryfikację i zatwierdzanie planów testów, szkoleń oraz wdrożeń;
 • Współpracuje z innymi urzędami, w tym z podmiotami zagranicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o transporcie drogowym, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa prawo zamówień publicznych - ustawa kodeks wykroczeń oraz kodeks podstępowania w sprawach o wykroczenia - ochrony danych osobowych.
 • Biegła obsługa komputera (środowisko Windows, Internet, MS Office);
 • Umiejętność tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z takich baz danych (język SQL).
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym.
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, umiejętność współpracy w zespole, myślenie analityczne, sumienność, rozwiązywanie problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (certyfikat PRINCE-2 Practitioner lub równoważny),
 • Prawo jazdy kat. B minimum 2 lata.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-04-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy