Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75945

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • praca terminowa pod presją czasu i stresu

 • praca wymagająca dyspozycyjności zwłaszcza w okresach sprawozdawczych oraz gdy zachodzi konieczność sporządzenia informacji w krótkim przedziale czasowym


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Sporządza analizy, informacje z działalności Centrum Usług Logistycznych zgodnie z właściwością Biura Finansów KGP oraz dokonuje oceny efektów i wskaźników ekonomicznych działalności Centrum Usług Logistycznych i środków obrotowych
 • Monitoruje, kontroluje i weryfikuje poprawność przesyłanych danych w obszarze sprawozdawczości budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym, z wykonania planu finansowego Centrum Usług Logistycznych, sprawozdań finansowych (bilansów)
 • Nadzoruje, udziela merytorycznego wsparcia oraz weryfikuje pod względem formalno – rachunkowym projekty/plany finansowe Centrum Usług Logistycznych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz plany wieloletnie
 • Weryfikuje pod względem formalno-finansowym sprawozdania finansowe Centrum Usług Logistycznych
 • Inicjuje i wykonuje czynności związane z nadzorem nad działalnością Centrum Usług Logistycznych w zakresie realizacji planów finansowych i planów naprawczych (strategicznych)
 • Monitoruje, kontroluje i weryfikuje pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego Policji
 • Monitoruje i weryfikuje dane zawarte w jednostkowych informacjach o przyjętych darowiznach, udziela merytorycznego wsparcia jednostkom Policji w ww. zakresie oraz opracowuje łączną informację
 • Inicjuje, opiniuje i koordynuje zmiany wewnętrznych przepisów prawnych tj. polityki rachunkowości, statutu, regulaminu wewnętrznego do merytorycznej działalności Centrum Usług Logistycznych i przepisów ogólnie obowiązujących oraz udziela wyjaśnień jednostkom Policji w zakresie budżetu zadaniowego oraz darowizn

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość), lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórkach ekonomiczno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Biegła znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania przepisów w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość np.arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność konstruowania wniosków
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Znajomość i umiejętność obsługi systemów Ministerstwa Finansów: TREZOR, e-PUAP i aplikacji BUZA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z biegłej obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office
 • znajomość pakietu MS Office

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy