Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75975

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Koordynuje, monitoruje i realizuje zamierzenia inwestycyjno – remontowe oraz konserwacyjne w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji
 • Współuczestniczy w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji
 • Przygotowuje wstępne kosztorysy inwestycyjne dotyczące systemów infrastruktury technicznej oraz przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizowanych inwestycji, remontów i modernizacji systemów infrastruktury technicznej
 • Sprawuje nadzór ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej
 • Przygotowuje wstępne koncepcje, prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadza testy wstępne wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji
 • Bierze dział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zawartych w tym zakresie umów
 • Monitoruje rynek w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów
 • Przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii i uszkodzeń, dokonuje wstępnej oceny problemu, ocenia stan techniczny uszkodzonych części i urządzeń, usuwa drobne usterki, monitoruje prace firm zajmujących się obsługą serwisową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia, techniczne o kierunku elektrotechnika lub telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy w zakresie projektowania, obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Przeszkolenie z zakresu: kosztorysowania, projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
 • Uprawnienia: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, świadectwo kwalifikacyjne SEP D i E, prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość obowiązujących przepisów dla systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętności ich stosowania
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Office
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy jak również umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
 • Przeszkolenie z prawa zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Użytkowa znajomość programu AutoCad oraz programu Norma
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy