Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76578

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca w terenie

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe lub czynności sprawdzające, mające na celu sprawdzenie stosowania uznanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, o których mowa w Ustawie z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
 • Analizuje i ocenia podmioty pod kątem ujawniania potencjalnych dużych uszczupleń podatkowych w zakresie cen transferowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, środków ograniczających umowne korzyści oraz wprowadzania i stosowania wewnętrznych procedur w rozumieniu art. 86l ustawy – Ordynacja podatkowa, przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych celem podjęcia przez terenowe organy Krajowej Administracji Skarbowej kontroli bądź czynności sprawdzających.
 • Realizuje i koordynuje działania mające na celu identyfikację i ocenę ryzyka wypełniania obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty, w tym działalności prognostycznej i analitycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kluczowych podmiotów.
 • Opracowuje i wdraża jednolite metody i wytyczne w zakresie prowadzenia analizy automatycznej podmiotów na poziomie centralnym w celu skutecznego typowania podmiotów w obszarze cen transferowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ze szczególnym wykorzystaniem informacji o schematach podatkowych.
 • Realizuje zadania Szefa KAS w zakresie nadzoru i koordynacji nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z wypełnianiem obowiązków podatkowych przez kluczowe podmioty.
 • Współpracuje z właściwymi departamentami MF oraz innymi wydziałami DKP w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, dotyczących obszaru cen transferowych oraz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu agresywnych schematów podatkowych z punktu widzenia potencjalnych uszczupleń podatkowych.
 • Planuje działania związane z wynikami automatycznych analiz prowadzonych z wykorzystaniem technik informatycznych w zakresie modelowania danych i opracowywania algorytmów automatycznych selekcji podmiotów do weryfikacji celem skutecznego typowania podmiotów na poziomie centralnym.
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie właściwości wydziału, związane z metodologią prowadzenia analiz oraz kontroli w obszarze cen transferowych oraz agresywnej optymalizacji podatkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub rachunkowość lub informatyka lub prawo lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa podatkowego lub rachunkowości lub IT
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub w obszarze analizy danych
 • Znajomość przepisów dotyczących procedur kontrolnych obowiązujących w Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość materialnego prawa podatkowego
 • Znajomość problematyki cen transferowych w Polsce i na świecie
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość specjalistycznych programów komputerowych (baz danych zawierających sprawozdania finansowe np. InfoCredit, Orbis)
 • Znajomość narzędzi analitycznych np.: SPSS Clementine (PASW Modeler), SAS, KNIME
 • Znajomość relacyjnych baz danych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa