Główny specjalista

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76509

Warunki pracy

praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych


brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań realizowanych przez Archiwum Akt Nowych w odpowiednich trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Analiza opisów przedmiotów zamówienia przekazywanych przez komórki Archiwum pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Współpraca z pozostałymi komórkami Archiwum w zakresie: spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz harmonogramu prowadzenia zamówień
 • Przygotowanie rocznych planów zamówień publicznych
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 • Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji związanej z postępowaniami w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Określa strukturę grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub...

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy