Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76518

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, stres związany z kontaktami bezpośrednimi z jednostkami współpracującymi (policja, prokuratura, służby specjalne).

Zakres zadań

 • Przetwarza i analizuje dane dostępne w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SIGIIF) dotyczące podmiotów, rachunków i transakcji, w tym opracowuje modele przetwarzania danych na podstawie poznanych schematów prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.
 • Analizuje wyniki w uzyskanych przy wykorzystaniu modeli danych zaimplementowanych w oprogramowaniu analitycznym SIGIIF.
 • Współuczestniczy w zarządzaniu modelami danych i administracją biznesową w środowisku do statystycznej analizy danych i data mining w ramach SIGIIF.
 • Uczestniczy w realizacji procesów zasilania z dostępnych źródeł i monitorowania przepływu danych w systemie informatycznym GIIF.
 • Współpracuje z komórkami wewnętrznymi departamentu w zakresie możliwości modelowania danych z baz GIIF na potrzeby statystycznej analizy danych i data mining.
 • Sporządza raporty tematyczne na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym GIIF i formułuje wynikające z nich wnioski.
 • Testuje i proponuje nowe metody pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych dla baz danych SIGIIF, w tym uczestniczy w pracach projektowych i wdrożeniowych.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie modeli danych na potrzeby określania ryzyka prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z analizą danych w dużych bazach danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sprawach związanych z realizacją zadań oraz czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Wiedza z zakresu analizy i prezentacji danych w MS Excel na poziomie średnio-zaawansowany
 • Wiedza z zakresu wykonywania zapytań do bazy danych w języku SQL na poziomie podstawowym
 • Wiedza z zakresu używania opogramowania do data mining
 • Wiedza z zakresu używania oprogramowania do statystycznej analizy danych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego z języków UE lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sprawach związanych z realizacją zadań
 • Przeszkolenie z zakresu MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Przeszkolenie z zakresu Język SQL na poziomie podstawowym
 • Przeszkolenie z zakresu oprogramowania do statystycznej analizy danych na poziomie zaawansowanym
 • Przeszkolenie z zakresu oprogramowania do data mining na poziomie zaawansowanym
 • Przeszkolenie z zakresu oprogramowania do linkanalysis na poziomie podstawowym
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie analizy ryzyka na poziomie podstawowym
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu metod prania pieniędzy
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu metod finansowania terroryzmu
 • Wiedza z zakresu używania IBM SPSS Modeler / SPSS Clementine do data mining
 • Wiedza z zakresu używania oprogramowania do linkanalysis

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy