Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76458

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku - w związku z udziałem w pracach grup roboczych i innych spotkaniach międzynarodowych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi analizy (m.in. społeczne, gospodarcze, środowiskowe, współpracy rozwojowej) na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, polityk, programów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dot. wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych dotyczących m.in. monitorowania postępów w realizacji Agendy 2030 oraz finansowania zrównoważonego rozwoju (przygotowuje i uzgadnia dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa oraz instrukcje/ materiały dla przedstawicieli Ministerstwa; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach; przygotowuje/ uzgadnia dokumenty podsumowujące)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w odniesieniu do polityk rozwojowych (opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części oraz powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie spraw realizowanych w Wydziale
 • realizuje badania (realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie) np. w zakresie wpływu polityk na zrównoważony rozwój oraz transgranicznych efektów polityk (przygotowuje metodologię badania; zapewnia/gromadzi dane niezbędne do realizacji badania; analizuje zgromadzone dane; współpracuje z wykonawcą badania; formułuje wnioski i rekomendacje; weryfikuje raport końcowy z badania)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz gospodarczych lub analiz polityk gospodarczych lub międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju
 • wiedza z zakresu uwarunkowań procesów rozwojowych
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych
 • współpraca, komunikacja, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy