Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76461

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy:
 • obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • okolicznościowe reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wskazanych mniejszości narodowych i etnicznych.
 • Opiniuje wnioski o dotacje na zadania mające na celu zachowanie tożsamości kulturowej wskazanych mniejszości narodowych lub etnicznych oraz monitoruje realizację umów zawartych w oparciu o te wnioski.
 • Przygotowuje wstępną informację dotyczącą stopnia realizacji zadania realizowanego przez organizację mniejszości narodowej i etnicznej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące używania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Prowadzi sprawy dotyczące roli mniejszości narodowych w stosunkach bilateralnych.
 • Przygotowuje cykliczne raporty dotyczące realizacji przez RP postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w administracji publicznej.
 • Znajomość problematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych oraz procedur administracyjnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office).
 • Umiejętność myślenia analitycznego i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność wystąpień publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w zakresie opiniowania projektów.
 • Znajomość na poziomie komunikatywnym języka jednej z mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkujących w Polsce lub języka regionalnego.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy