Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76463

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pozostają w zakresie zadań Wydziału w celu m.in umożliwienia realizacji praw wspólnot religijnych określonych w ustawach wyznaniowych.
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych w sprawach należących do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pozostają w zakresie zadań Wydziału.
 • Opracowuje opinie oraz notatki na potrzeby Dyrektora Departamentu i Zastępcy Dyrektora Departamentu oraz członków Kierownictwa Ministerstwa w celu właściwego prowadzenia polityki wyznaniowej.
 • Opracowuje opinie prawne w sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Wydziału w celu zapewnienia zgodności projektowanych rozstrzygnięć z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń dotyczących prowadzonych przez ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych postępowań w sprawach majątkowych kościelnych osób prawnych oraz kościelnej osobowości prawnej w celu właściwego prowadzenia polityki wyznaniowej.
 • Opracowuje materiały merytoryczne na posiedzenia wspólnych komisji i zespołów Rządu i władz kościołów i innych związków wyznaniowych w celu m.in. umożliwienia realizacji praw wspólnot religijnych określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do wspólnot religijnych oraz ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lata pracy w administracji publicznej w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego.
 • Umiejętność interpretacji prawa administracyjnego i zastosowania go w praktyce.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i negocjowania, kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie zasad techniki prawodawczej.
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lata pracy w administracji publicznej w obszarze legislacji.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy