Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76382

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje i uzgadnia projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów prawnych oraz projekty tekstów jednolitych aktów prawnych dotyczących podatku od niektórych instytucji finansowych oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym.
 • Tworzy projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, a także opracowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia innych organów państwa z zakresu podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • Sporządza wyjaśnienia i projekty interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek dotyczących podatku od niektórych instytucji finansowych, a także przygotowuje projekty ogólnych wyjaśnień stosowania przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.
 • Analizuje interpretacje wydawane przez organy podatkowe, orzecznictwo sądów, w tym TSUE, stanowiska doktryny oraz opiniuje projekty założeń projekty ustaw, projekty aktów prawnych zewnętrznych.
 • Uczestniczy w pracach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w szczególności: -opracowuje projekty stanowisk Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polski wobec instytucji wspólnotowych (w szczególności KE i TSUE) w zakresie przepisów o podatku od niektórych instytucji finansowych; - analizuje wnioski prejudycjalne i wyroki TSUE w zakresie skutków dla przepisów prawa krajowego lub dla kierunków polityki krajowej w danym obszarze; -opiniuje projekty unijnych aktów prawnych
 • Opiniuje akty normatywne opracowywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, jak również inne centralne oraz naczelne organy administracji rządowej.
 • Opiniuje oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania, raporty organizacji międzynarodowych (MFW, OECD) odnośnie do podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • Prowadzi prace analityczne dotyczące sytuacji sektora finansowego w Polsce oraz państwach członkowskich UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub rachunkowości lub księgowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego oraz Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów prawa bankowego, instytucji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji płatniczych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozwiązań podatkowych w krajach UE
 • Znajomość przepisów dotyczących księgowości bankowej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy