Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76350

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Samodzielnie organizuje i koordynuje współpracę z przedstawicielami służb podległych i nadzorowanych oraz przedstawicielami szkół wyższych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra SWiA, w zakresie realizacji przez te jednostki badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa państwa.
 • Organizuje współpracę resortu i przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra SWiA z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Obrony Narodowej, w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru „obronność i bezpieczeństwo” oraz przejmowania praw własności po ich zakończeniu.
 • Obsługuje merytorycznie Radę Naukowo-Techniczną; współpraca w tym zakresie m.in. z przedstawicielami służb podległych i nadzorowanych oraz przedstawicielami szkół wyższych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra SWiA – organizacja i protokołowanie spotkań, uzgadnianie dokumentów, rekomendacji, zaleceń Rady oraz sporządzanie analiz tematycznych dla kierownictwa Departamentu i Ministerstwa.
 • Stanowi wsparcie merytoryczne związane ze stałym udziałem przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w pracach Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Obrony Narodowej i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie procedowania realizacji konkursów z obszaru „obronność i bezpieczeństwo” oraz przejmowania praw własności po zakończeniu realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.
 • Opiniuje propozycje tematów badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne z obszaru „obronność i bezpieczeństwo”, mogących wpłynąć na podniesienie efektywności, jakości i warunków pełnienia służby, jak również poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi i stanowisk, dotyczących interpelacji, wniosków oraz zapytań poselskich i senatorskich, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a także opiniowanie aktów prawnych w zakresie właściwości Wydziału.
 • Sporządza projekty aktów prawnych oraz procedur organizacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego działania Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Znajomość ustaw: o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ochronie informacji niejawnych, znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, znajomość zasad funkcjonowania administracji oraz służb porządku publicznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektowego lub zarządzania procesowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy