Główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76353

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów podziału przyznanych limitów budżetowych na poszczególne archiwa państwowe zgodnie z przyjętymi przez NDAP kierunkami rozwoju, programami i strategiami.
 • Przygotowywanie zestawień w zakresie zmian w planach finansowych. Przygotowywanie projektów decyzji budżetowych w zakresie dysponenta II stopnia. Weryfikacja wniosków o zmianę planu finansowego nadesłanych przez archiwa państwowe pod względem formalnym i zgodności z prowadzoną gospodarką finansową. Formułowanie wniosków o zmianę planu finansowego w zakresie sieci archiwalnej do dysponenta wyższego stopnia.
 • Przygotowywanie wkładów do sprawozdań w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Opracowywanie dokumentów w zakresie wieloletnich planów finansowych w zakresie działania komórki organizacyjnej na podstawie danych z sieci.
 • Przygotowywanie dokumentów w zakresie norm, wytycznych, procedur w zakresie zadań komórki organizacyjnej. Opiniowanie dokumentów procedowanych przez inne komórki organizacyjne oraz dokumentów zewnętrznych w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Analiza danych oraz sprawozdań przedstawianych przez archiwa państwowe w celu prowadzenia właściwego nadzoru w zakresie kontroli wydatkowania środków i kontroli zarządczej. Przygotowywanie materiałów dla potrzeb instytucji kontrolnych i innych organów w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Prowadzenie planowania w systemach Trezor i SOK na poziomie dysponenta II stopnia. Analiza danych w oparciu o system finansowo-księgowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie planowania, ewidencji lub sprawozdawczości w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Przeszkolenie w zakresie gospodarki finansowej, planowania i sprawozdawczości w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Znajomość zasad ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej – zagadnienia podstawowe.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Umiejętność formułowania wniosków i argumentacji przedstawionych analiz.
 • Umiejętność analizy danych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w kontroli zarządczej
 • Przeszkolenie w zakresie analizy ryzyk
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość zagadnień z obszaru inwestycji i remontów
 • Znajomość narzędzi w zakresie ewidencji i planowania

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy