Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76361

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie, możliwa poza siedzibą, stres związany z obsługą klienta.

 • Dział Ochrony Roślin i Techniki mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • W pomieszczeniach biurowych sprzęt komputerowy, telefony, kserokopiarka.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

 • Wyjazdy w teren przy użyciu samochodów służbowych osobowych.

Zakres zadań

 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące wprowadzania do obrotu, konfekcjonowania, produkcji, składowania i przemieszczania środków ochrony roślin, reklamy środków ochrony roślin, wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego, importu środków ochrony roślin przeznaczonych na rynek krajowy i innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich.
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, pobiera próby płodów rolnych do badań laboratoryjnych, monitoruje zużycie środków ochrony roślin.
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące obrotu nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "NAWÓZ WE" i środkami wspomagającymi uprawę roślin.
 • Nadzoruje, kontroluje, prowadzi sprawy dotyczące podmiotów/przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w celu zapewnienia bezpiecznego obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz podmiotów/przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 • Prowadzi postępowania administracyjne, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, pism i innych dokumentów urzędowych, zabezpiecza dowody na czas niezbędny do wykonania czynności kontrolnych.
 • Prowadzi sprawy zgodnie z zasadami kancelaryjnymi.
 • Udziela podmiotom zewnętrznym informacji z zakresu środków ochrony roślin i nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Planuje pracę w zakresie wykonywanych i nadzorowanych zadań, sporządza sprawozdania i informacje z realizacji zadań, przeprowadza analizy ryzyka w zakresie realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze środków ochrony roślin lub w obszarze nadzoru nad obrotem nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "NAWÓZ WE" i środkami wspomagającymi uprawę roślin
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu (w zakresie dotyczącym PIORiN)
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność
 • Organizacja pracy własnej
 • Inicjatywa, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy