Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76370

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Nadzoruje realizację umów i porozumień w obszarze utrzymania i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO), w tym na bieżąco monitoruje realizację umowy i wymagań zamawiającego.
 • Integruje i koordynuje wszystkie elementy i etapy działań dotyczących utrzymania ESPO.
 • Definiuje i uzgadnia procesy, standardy dokumentów oraz dane niezbędne do monitorowania prawidłowości realizowania przez komórki wewnętrzne zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad umowami oraz monitoruje prawidłowość ich wykonania.
 • Opracowuje dokumenty na potrzeby realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zasad współpracy i kontaktu z wykonawcą oraz sformułowania uwag ogólnych dotyczących organizacji zarządzania umowami, w zakresie roli pełnionej w procedurach przyjętych dla tego obszaru Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO).
 • Monitoruje i weryfikuje plany przejęcia poszczególnych obszarów KSPO od dotychczasowych dostawców KSPO przez MF.
 • Opracowuje, przy udziale komórek wewnętrznych, raporty i statystyki związane z funkcjonowaniem KSPO, zasady procesu raportowania, zakres danych niezbędnych do realizacji procesu, wskazuje zakres udziału w procesie komórek wewnętrznych oraz analizuje wykonane raporty i statystyki.
 • Gromadzi, przetwarza i analizuje informacje oraz dane dotyczące funkcjonowania KSPO.
 • Identyfikuje potrzeby w zakresie umów i porozumień niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KSPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze monitorowania rozliczeń w ramach zawartych umów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału.
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność prowadzenia i zarządzania projektami
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z metodyki zarządzania projektami

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy