Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76246

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współpracuje z jednostkami GUS i zainteresowanymi organami spoza GUS, koordynuje prace związane z przygotowaniem opisów badań w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, w celu terminowego przygotowania załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PBSSP
 • Monitoruje kompletności zapisów, analizuje i weryfikuje prawidłowość metadanych wprowadzanych przez jednostki autorskie w modelach dedykowanych do opracowania PBSSP w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, w celu zapewnienia poprawności zapisów
 • Analizuje i monitoruje prace jednostek autorskich związane m.in. z wprowadzaniem do programu badań zapisów wynikających ze zgłaszanych uwag, ustaleń i zaleceń Komisji Programowej, Rady Statystyki oraz postanowień międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej, w celu zapewnienia poprawności zapisów w programie badań
 • Koordynuje prace w zakresie przygotowywania zmian do PBSSP przez jednostki autorskie badań w ramach nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok, analizuje i uzgadnia z jednostkami autorskimi propozycje zmian zapisów w celu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PBSSP na dany rok
 • Opracowuje zestawienia uwag zgłaszanych przez resorty, urzędy centralne i NBP oraz stanowisk uzyskanych na te uwagi, w celu poinformowania autorów o możliwości ich uwzględnienia lub nie w programie badań; opracowuje notatki m.in. ze spotkań związanych z opracowywaniem projektu PBSSP na dany rok w celu przekazania ustaleń uczestnikom
 • Analizuje i weryfikuje poprawność zapisów w raporcie publikacyjnym programu badań statystycznych statystyki publicznej, w określonej dziedzinie statystyki w programie badań, w celu wyeliminowania błędów
 • Współpracuje z Gabinetem Prezesa (GP) w zakresie przygotowywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, w częściach dotyczących programu badań i Oceny Skutków Regulacji (OSR), które stanowią załączniki do rozporządzenia oraz w zakresie zmian wprowadzanych do rozporządzeń zmieniających rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Pbssp
 • Organizuje oraz koordynuje konsultacje dotyczące rocznych programów badań statystycznych w celu uzgodnienia tematyki programowej; organizuje i koordynuje prace związane z przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów w celu poprawnego opracowania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej w systemie do opracowywania PBSSP; udziela wyjaśnień (pisemnie, telefonicznie, e-mail itp.) jednostkom współtworzącym program i użytkownikom informacji statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość różnych metod prowadzenia badań
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacji kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Wiedza o funkcjonowaniu służb statystyki publicznej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy