Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76249

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Analizuje i definiuje architekturę rozwiązań niezbędną dla wytwarzania robotów oraz nadzoruje wdrażanie zdefiniowanej architektury w celu zapewnienia spójności rozwiązań automatyzujących pracę.
 • Rekomenduje zestaw narządzi do robotyzacji oraz zapewnia zgodność rekomendowanych rozwiązań ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Finansów.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, w zakresie zarządzania zmianą w obszarze robotyzacji procesów w celu przygotowania rozwiązań odpowiadających na potrzeby komórek biznesowych.
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów w celu zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej dla wytwarzania robotów.
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów i komórkami merytorycznymi w celu identyfikacji potrzeb w zakresie modyfikacji wdrożonych robotów programowych.
 • Ewidencjonuje produkty analityczne w repozytoriach do tego przeznaczonych.
 • Analizuje i definiuje wymagania architektury korporacyjnej, opracowuje specyfikację wymagań oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, związanych z wytwarzaniem i utrzymaniem wdrożonych robotów.
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizowanych umów, na wytwarzanie i utrzymanie robotów programowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w utrzymaniu lub administracji systemami informatycznymi lub definiowaniu architektury informatycznej systemów
 • Znajomość aspektów związanych z bezpieczeństwem systemów
 • Znajomość zagadnień infrastrukturalnych
 • Znajomość procesów wytwórczych i utrzymaniowych systemów
 • Wiedza w zakresie identyfikacji potrzeb w obszarze definiowania i zarządzania wymaganiami dotyczącymi usług informatycznych
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość narzędzi do robotyzacji procesów
 • Znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją
 • Znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną
 • Znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów oraz metodyk realizacji i zarządzania projektami
 • Znajomość zagadnień związanych z automatyką procesów w administracji i metod ich optymalizacji

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy