Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75995

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Utrzymuje kontakt z Wykonawcami systemów;
 • Powiadamia Komitet Sterujący powołany w związku z realizowanymi projektami o statusie wykonywania zadań związanych z KREPTD i IBTM;
 • Monitoruje, że wszystkie zagadnienia, które pojawiają się w ramach prowadzenia KREPTD i IBTM, są właściwie przekazywane osobom decyzyjnym;
 • Pomaga w przygotowaniu właściwych planów nadzwyczajnych;
 • Pełnieni rolę wsparcia merytorycznego jak i technicznego dla zagadnień realizowanych w związku z obsługą systemu KREPTD i IBTM;
 • Opracowuje raporty, sprawozdania oraz dokonuje analiz dotyczących obsługiwanych we właściwości Biura systemów;
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną przez Wieloosobowe Stanowisko do spraw KREPTD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze analiz;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Umiejętność sporządzania opracowań analitycznych;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność, sumienność, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie kierowania projektami;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML);
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość metodyki Agile potwierdzona certyfikatem;
 • Znajomość metodyki PRINCE 2 potwierdzona certyfikatem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy