Główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76003

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi prace w ramach obszaru Biogeny w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - współpraca międzynarodowa, współpraca krajowa, analiza i przygotowanie dokumentów, analiza danych
 • Realizuje współpracę krajową i międzynarodową dotyczącą zapobiegania zanieczyszczaniu wód biogenami w ramach współpracy z Sekretariatem PL Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego HELCOM - bierze udział w grupach roboczych, analizuje i opiniuje dokumenty
 • Opiniuje dokumenty, projekty dokumentów, akty prawne, sprawozdania, opracowania itp. w zakresie ochrony wód oraz przygotowuje stanowisko Departamentu w tym zakresie
 • Współpracuje w zakresie wdrażania dyrektywy ściekowej w Polsce poprzez analizę materiałów, kontakt z jednostkami podległymi, przygotowanie pism
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra, w tym obsługuje interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub biologii lub leśnictwa lub rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej, ochrony środowiska, biotechnologii, gospodarki ściekowej, współpracy międzynarodowej dotyczącej zagadnień środowiskowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość organizacji zajmujących się ochroną Bałtyku (HELCOM, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego)
 • Znajomość tematyki dotyczącej dyrektywy ściekowej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

  Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy