Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76042

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17  posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują siędwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. oświetlenie naturalne i sztuczne,
6. pole elektromagnetyczne

Zakres zadań

 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających;
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w celu ochrony interesu ZER MSWiA w prowadzonej sprawie;
 • Udziela informacji o przepisach prawnych na wniosek pracowników komórek merytorycznych Zakładu;
 • Kompletuje dokumenty oraz akta procesowe w przydzielonych sprawach;
 • Informuuje przełożonych o uchybieniach w stosowaniu i przestrzeganiu prawa ujawnionych w toku załatwiania przydzielonych spraw;
 • Zgłasza uwagi do przedłożonych przez Wydziały projektów umów w celu prawidłowego sporządzania danej umowy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów do których odsyłają w/w akty prawne;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz znajomość ustaw pragmatycznych;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-03-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy