Główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75908

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Prowadzi w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, szczególnie z NATO i EU w ramach zarządzania kryzysowego
 • Koordynuje prace związane z aktualizacją oraz realizacją procedur wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, w tym: bierze udział w uzgodnieniach międzyresortowych związanych z aktualizacją wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego; określa sposób realizacji procedur i przekazuje wytyczne do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra; wskazuje jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra właściwe do realizacji poszczególnych procedur; uzgadnia procedury sporządzane przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra
 • Pełni dyżury w ramach Zespołu Monitorowania Zagrożeń, w tym: informuje członków kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych poprzez sporządzanie raportów; współdziała z podmiotami realizującymi zarządzanie kryzysowe i politykę informacyjną; przekazuje informacje o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra; gromadzi i przetwarza informacje dotyczące zagrożeń infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra; monitoruje sytuację w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg dotyczą działów administracji rządowej właściwych dla Ministra
 • Koordynuje sprawy dotyczące bieżącego rozpoznawania potencjalnej europejskiej infrastruktury krytycznej będącej we właściwości Ministra
 • Bierze udział w pracach związanych z opracowywaniem i aktualizacją Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Bierze udział w organizacji szkoleń i ćwiczeń międzynarodowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu opracowywania planów i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-17

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy