Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75942

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Przygotowuje warunki techniczne wykorzystywania częstotliwości dedykowanych na potrzeby nowoczesnych technologii, np.: 5G, FRMCS, w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej
 • Przygotowuje analizy dotyczące możliwości współistnienia różnych systemów radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej poprzez analizę kompatybilności elektromagnetycznej pomiędzy sieciami radiowymi oraz dobiera kanały radiowe
 • Koordynuje częstotliwości dla radiowych stacji polskich i zagranicznych poprzez udział w analizie merytorycznej dokumentów UE, CEPT, ITU-R oraz kwalifikacji wniosków ze względu na możliwość przydziału częstotliwości i konieczność przeprowadzenia procedury koordynacyjnej z administracjami państw sąsiednich
 • Uczestniczy w procesach zarządzania częstotliwościami radiowymi
 • Opracowuje i opiniuje procedury techniczne oraz projekty przepisów regulacyjnych dotyczących radiokomunikacji
 • Współpracuje z przedstawicielami administracji w zakresie zapewnienia niezakłóconej pracy urządzeń radiowych wykorzystywanych przez użytkowników rządowych i cywilnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub radiokomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy przy projektowaniu lub eksploatacji sieci radiowych lub wykonywaniu analiz kompatybilnościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza z dziedziny radiokomunikacji w zakresie projektowania i funkcjonowania, sieci radiowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej
 • Znajomość programów MS Access oraz MS Excel
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa narodowego i Unii Europejskiej w praktyce
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, oirientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa