Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75814

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Analizuje projektowane zmiany wymagań zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE, w celu identyfikacji kluczowych obszarów wymagających uwzględnienia stanowiska rynku.
 • Przygotowuje materiały z zakresu unijnych i krajowych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolejowego, w szczególności w zakresie projektowanych wymagań technicznych, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE, w celu przekazania stanowiska polskiego rynku.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowanych wymagań technicznych, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Bierze udział w spotkaniach grup roboczych przy Agencji Kolejowej UE.
 • Opiniuje projektowane wymagania techniczne w celu realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących współpracy z Agencją Kolejową UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego we współpracy międzynarodowej lub w transporcie kolejowym
 • Znajomość zagadnień związanych z techniką kolejową
 • Znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania stanowisk i analiz technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy