Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75805

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumenty dotyczące strategii z obszaru krajowego systemu podatkowego, w szczególności podatku u źródła.
 • Tworzy zasady funkcjonowania krajowego systemu podatkowego, dokonuje analizy, z uwzględnieniem tendencji i kierunków zmian rozwiązań prawnych w innych państwach.
 • Opracowuje propozycje legislacyjne w zakresie przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków.
 • Identyfikuje i analizuje struktury agresywnego planowania podatkowego oraz sporządza rozwiązania.
 • Współpracuje z komitetami i grupami roboczymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie przeciwdziałania erozji opodatkowania i przerzucaniu zysków.
 • Bierze udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie polityki podatkowej oraz przeciwdziałania erozji opodatkowania i przerzucaniu zysków.
 • Koordynuje zadania ministra związane z polityką podatkową, przerzucaniem dochodów, w tym cenami transferowymi oraz przeciwdziałaniem unikania opodatkowania w ramach OECD oraz Komisji Europejskiej.
 • Zapewnia jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków, w tym klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się nim, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (w tym w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego)
 • Znajomość regulacji w zakresie obowiązkowego ujawniania schematów dotyczących potencjalnie agresywnej optymalizacji podatkowej
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego (w tym w zakresie ekonomicznej analizy prawa)
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa