Główny specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75832

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze skargami i wnioskami dotyczącymi Urzędu i pracowników Urzędu, prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz przygotowuje okresowe sprawozdania w tym zakresie w celu wykonywania przez Urząd zadań określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz obowiązków nałożonych przez Ministerstwo Infrastruktury;
 • Koordynuje udostępnianie informacji publicznej w celu wykonywania przez Urząd zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
 • Przygotowuje dla ministra właściwego ds. transportu rocznego sprawozdania z działalności Urzędu w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze;
 • Opracowuje informatory dla klientów i pracowników Urzędu (Vademecum) wraz z ich okresową aktualizacją oraz przeprowadza badania satysfakcji klientów zewnętrznych i przygotowuje analizy wyników;
 • Prowadzi sprawy związane z opisem procedur realizowanych w Urzędzie i ich publikacją w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców (portalu Biznes.gov.pl) oraz monitoruje aktualność opublikowanych procedur;
 • Koordynuje zlecanie i odbiór tłumaczeń pisemnych na potrzeby Urzędu;
 • Prowadzi sprawy związane z prenumeratą wydawnictw organizacji lotniczych oraz zakup niezbędnych dla potrzeb Urzędu wydawnictw książkowych, przepisów i opracowań;
 • Koordynuje opracowaniea, monitorowanie wykonania i raportowania wykonania Planu strategicznego Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z programów MS Word – zaawansowany, MS Excell - średnio zaawansowany
 • Bardzo dobra znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie problematyki rozpatrywania skarg i wniosków).
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzenia Rady Ministrów ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Dobra znajomość ustawy – Prawo lotnicze
 • Umiejętność posługiwania się programem ARIS
 • Umiejętność redakcji tekstów do publikacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kompetencje redakcyjne poparte przykładami publikacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-03-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy