Główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75759

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych
 • wchodzi w skład komisji przetargowych przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • nadzoruje realizację umów zawartych przez GUM w zakresie właściwości Wydziału
 • współuczestniczy w przygotowywaniu projektów planów zamówień publicznych oraz projektów zestawień, sprawozdań i raportów z zakresu zadań Wydziału
 • współuczestniczy w przygotowywaniu projektów regulacji wewnętrznych w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 • sporządza dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu postępowania administracyjnego, podstawowa znajomość ustawy prawo o miarach
 • znajomość międzynarodowych standardów handlowych
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy