Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75720

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, w celu wydania decyzji w zakresie międzynarodowych układów odszkodowawczych.
 • Sporządza projekty rozstrzygnięć Ministra (np. decyzji, postanowień), które są wydawane w toku prowadzonych postępowań, w celu opracowania ostatecznej propozycji załatwienia sprawy administracyjnej.
 • Sporządza projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Udziela informacji w zakresie spraw dotyczących międzynarodowych układów odszkodowawczych (w tym odpowiada na zapytania lub interpelacje poselskie, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zapytania sądów oraz organów ścigania), w drodze stosownych pism lub rozstrzygnięć (np. zaświadczeń, decyzji, postanowień) wynikających z odrębnych przepisów, w celu udostępnienia informacji uprawnionym podmiotom.
 • Aktualizuje bazy danych obejmujące mienie za które przyznano odszkodowania, w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji uprawnionym podmiotom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z praktycznym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
 • Znajomość ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz handlowego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy