Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75658

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Wykonywanie zadań na tym stanowisku wiąże się z presją czasu.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.  

Zakres zadań

 • Identyfikuje i projektuje procesy zarządzania zmianą na etapie wdrażania i rozwoju oprogramowania oraz procesu utrzymania produktów wytworzonych podczas projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Opracowuje procedury i standardy wdrożeń oraz świadczeń usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ramach projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Zarządza cyklem życia komponentów e-Doręczenia (aktualizacje, podnoszenie wersji, zarządzanie aspektami licencyjnymi) w ramach projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Współpracuje z interesariuszami, wykonawcą oraz administratorami wdrażanych rozwiązań w ramach projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planu wdrożeń i testów, a także bierze udział w testach akceptacyjnych w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Opracowuje projekty umów gwarancyjno-serwisowych oraz koordynuje realizację zadań strony współpracującej w ramach realizacji projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Uczestniczy w monitorowaniu i identyfikacji ryzyka w obszarze odpowiedzialności oraz proponuje działania będące odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka w celu zapewnienia odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wdrażaniu projektów IT
 • certyfikat ITIL lub równoważny
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu tworzenia procedur utrzymaniowych w środowiskach informatycznych
 • wiedza z zakresu wdrażania rozwiązań klasy Enterprise i środowisk wysokiej dostępności
 • wiedza z zakresu wdrażania procedur związanych z zarządzaniem incydentami, problemami, poziomem usług, ciągłością działania w zakresie systemów informatycznych
 • wiedza z zakresu opracowania merytorycznego projektów umów utrzymaniowych typu Service Level Agreement
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość narzędzi wspierających realizację projektów, m.in. JIRA, Confluence, Share Point
 • znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych i chmurowych
 • wiedza z zakresu systemów operacyjnych Unix/Linux i Microsoft Windows Server
 • wiedza z zakresu serwerów aplikacyjnych Redhat JBoss, Apache, WebLogic
 • wiedza z zakresu baz danych Microsoft MSSQL, Oracle, DB2
 • znajomość przepisów dotyczących usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w szczególności: ustawy o doręczeniach elektronicznych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy