Główny specjalista

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75527

Warunki pracy

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


 

Zakres zadań

 • koordynowanie i prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych,
 • organizowanie i koordynowanie procesu naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń praz przygotowywanie i wdrażanie procedury służby przygotowawczej w służbie cywilnej w CBŚP,
 • koordynowanie i monitorowanie sporządzania ocen okresowych, realizowanie spraw związanych z IPRZ pracowników, w tym służby przygotowawczej dla członków korpusu służby cywilnej w komórkach organizacyjnych CBŚP,
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji wniosków dot. organizacji staży,
 • koordynowanie przygotowań sprawozdań, zestawień, analiz i opracowań w zakresie spraw kadrowych pracowników na potrzeby kierownictwa biura,
 • świadczenie pomocą merytoryczną i udzielanie konsultacji dotyczących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów dot. służby cywilnej, itp.,
 • koordynowanie planowania i realizacji szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej, sporządzanie rocznego planu szkoleń,
 • uczestniczenie w procesie wartościowania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej w CBŚP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kadrową
 • Umiejętność koordynacji pracy innych i zarządzania pracą zespołu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność syntezy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej oraz Ustawy Kodeks pracy
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 5 lat doświadczenia w administracji
 • Szkolenia w zakresie obsługi kadrowej

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa