Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75577

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie przygotowania postępowań przetargowych oraz sukcesywnego zasilania danymi systemu ZUCH w ramach prac zespołu realizującego zadanie Zamówienia na usługi chmury publicznej w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Opracowuje oraz przygotowuje pryncypia i standardy dotyczące infrastruktury dostarczanej w modelu usługowym jako kierunku rozwoju nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Bierze udział w pracach przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w pracach analitycznych i spotkaniach z interesariuszami projektu w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Bierze udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach dotyczących projektu WIIP, w tym reprezentacja urzędu na zewnątrz
 • Wspiera działania związane z utrzymanie katalogu usług chmury rządowej i publicznej wraz z przygotowywaniem propozycji rozwoju implementowanych rozwiązań
 • Konsultuje propozycję rozwiązań systemowych realizowanych przez Departament w aspekcie projektowo-organizacyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze cyfryzacji
 • przeszkolenie w zakresie projektów informatycznych potwierdzone certyfikatami z zarządzania projektami (np. PRINCE2 Foundation, AgilePM Foundation)
 • znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne,
 • współpraca,
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "zastrzeżone" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "zastrzeżone"

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy